Aktualności rok szkolny 2022/2023

plakat11


UBEZPIECZENIE OD NNW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Tabela norm uszczerbku na zdrowiu


KATECHIZMY I ĆWICZENIA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Poniżej przedstawiamy wykaz podręczników i ćwiczeń do Religii, które należy zakupić dzieciom we własnym zakresie na r. sz. 2022/2023.

KLASA I - Bóg jest naszym Ojcem podręcznik z ćwiczeniami,  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,  wyd. św. Stanisława BM

KLASA II - Jezus jest naszym Zbawicielem podręcznik z ćwiczeniami,   ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,  wyd. św. Stanisława BM

KLASA III - Przyjmujemy Pana Jezusa podręcznik, osobno ćwiczenia (tytuł ten sam) - nowa wersja,  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,  wyd. św. Stanisława BM

KLASA IV - Słuchamy Pana Boga podręcznik, osobno ćwiczenia (tytuł ten sam),  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,  wyd. św. Stanisława BM

KLASA V - Jezus dla człowieka podręcznik, osobno ćwiczenia (tytuł ten sam),  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,  wyd. św. Stanisława BM

KLASA VI - Kościół dla człowieka podręcznik, osobno ćwiczenia (tytuł ten sam),  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,  wyd. św. Stanisława BM

KLASA VII - Spotykamy się z żywym Słowem podręcznik - nowa wersja,  ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka,  wyd. św. Stanisława BM

KLASA VIII - Żyjemy w miłości Boga podręcznik,  ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka,  wyd. św. Stanisława BM


HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

  • Godzina 8.15 - Msza Święta w Kościele w Zakliczynie

Po mszy świętej, na zewnątrz kościoła, uczniowie wszystkich klas, ustawiają się klasami za pocztem sztandarowym i uroczyście przechodzą do szkoły. 

  • Godzina 9.20 – Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023 na sali gimnastycznej dla dzieci z oddziałów „0” oraz uczniów klas I - VIII

Dzieci z oddziałów przedszkolnych udają się po mszy św. bezpośrednio do sal na spotkanie z wychowawcą.

  • Godzina 9.45 – spotkanie dzieci z oddziałów „0” oraz uczniów klas I- VIII z wychowawcami w salach wg harmonogramu:

SZKOŁA:

klasa

wychowawca

sala

„0” a

Urszula Pułtorak

8

„0” b

Ewa Jania

9

I

Katarzyna Kurczab

1

II

Bożena Krawczyk

2

III

Edyta Muniak

sala komputerowa

IV

Janina Lejda

4

V

Małgorzata Leśniak

3

VI

Przemysław Włodarczyk

5

VII

Izabela Magiera

6

VIII a

Joanna Ralska-Lenart

10

VIII b

Małgorzata Matlak

7

Obowiązuje strój galowy tj. dziewczynki – biała bluzka i granatowa/czarna spódnica, chłopiec – biała koszula, granatowe/czarne spodnie.

Rodzice towarzyszący dzieciom z grup przedszkolnych, oddziałów „0” oraz klas I - III proszeni są o przestrzeganie zasady jedno dziecko/ jeden rodzic.

 

PRZEDSZKOLE:

GRUPA

WYCHOWAWCA

SALA

„Tygryski”

4,5 latki

Dorota Buszko

sala 2

przedszkole

„Misie”

3, 4- latki

Beata  Dudzik

sala 3

przedszkole

„Biedronki”

2,5, 3- latki

Wioletta Michalik

sala 1

przedszkole 

Jeżeli dziecko pozostaje w tym dniu w przedszkolu należy zgłosić to do środy 31.08 – do nauczycieli przedszkola.

Listy dzieci przedszkolnych z podziałem na grupy zostaną wywieszone na drzwiach sal przedszkolnych 1.09.2022 r.

Kurs autobusu w dniu 01.09.2022r. :

Rano: godz. 7.45

Powrót ok. godz. 10.20

Renata Nowak-Karcz

Dyrektor ZPO w Zakliczynie


rozpoczcie 22 23


 

Aktualności rok szkolny 2021 / 2022

 

OGŁOSZENIE

 

W dniu 27.04.2022 r. i 28.04.2022 r. (tj. środa i czwartek) odbędą się zebrania klasowe wg następującego harmonogramu:

 

27.04.2022 r. (środa):

Klasa VII b - godz. 17.30 - sala nr 8

Klasa IV - godz. 17.30 - sala nr 4

Klasa III  -  godz. 17.30 - sala nr 1

Klasa II -  godz. 18.00 - sala nr 2

Klasa VII a - godz. 18.00 - sala nr 10

Klasa V - godz. 18.30 - sala nr 3

28.04.2022 r. (czwartek):

Klasa VIII a - godz. 17.30 - sala nr 5

Klasa VI - godz. 17.30 - sala nr 9

Klasa VIII b - godz. 18.00 - sala nr 7

KLASA I- zebranie odbędzie się w maju.


WYNIKI REKRUTACJI

Dyrekcja ZPO w Zakliczynie przedstawia wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz do I klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023:

- wyniki przedszkole

- wyniki szkoła

- oświadczenie woli

W dniach od 22.04.2022 r. do 06.05.2022 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia wg wzoru zamieszczonego w linku.


zyczenia wielkanoc


ІНФОРМАЦІЯ

З дня 21 березня 2022 року школяри з років 2007-2014, що живуть на території Гміни Сьеправ починають навчання в класах у всіх школах Гміни - згідно з місцем проживання.

Відповідно:

  > школяри, які живуть на території, що підлягає школі в Сьеправі -

Основна школа ім. Т. Костюшки у Сьеправі, вул. Кс. Яна Пжитоцького 10, Сьеправ - тел. 12 274 63 46.

  > школяри, які живуть на території, що підлягає школі у Заклічині -

Основна школа ім. Примаса Стефана Кардинала Вишинського у Заклічині, вул. Підгірська 123, Заклічин - тел. 12 274 65 17.

  > школяри, які живуть на території, що підлягає школі в Чехувці -

Основна школа ім. Св.Врата Альберта в Чехувці, вул. Шкільна 72, Чехувка - тел. 12 274 65 70.

   > школяри, які живуть на території, що підлягає школі в Личанці -

Основна школа в Личанці, вул. Дворська 1, Личанка - тел. 12 274 60 92.

Додаткову інформацію подають директори шкіл особисто або телефонно.

Просимо, щоб жителі які приймають у себе сім'ї з України поінформували та вказали ім школи, в яких учні почнуть навчання.

Перевіз школярів до шкіл відбуватиметься згідно з принципами, що стосуються наших жителів (ці ж самі зупинки та години). Лекції починаються в понеділок 21 березня 2022 року о 8:00 годині.


INFORMACJA

Od dnia 21 marca 2022 r. uczniowie z Ukrainy z roczników 2007-2014 zamieszkujący na terenie Gminy Siepraw rozpoczynają naukę w oddziałach klasowych we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę – zgodnie z miejscem zamieszkania.

Zatem odpowiednio:

  • uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły w Sieprawiu – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sieprawiu, ul . Ks. J. Przytockiego 10, Siepraw – tel. 12 274 63 46.
  • uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły w Zakliczynie – Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zakliczynie, ul. Podgórska 123, Zakliczyn – tel. 12 274 65 17.
  • uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły w Czechówce – Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce, ul. Szkolna 72, Czechówka – tel. 12 274 65 70.
  • uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły w Łyczance – Szkoła Podstawowa w Łyczance, ul. Dworska 1, Łyczanka –tel. 12 274 60 92.

Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy szkół osobiście lub telefonicznie.

Prosimy,  aby mieszkańcy goszczący u siebie rodziny z Ukrainy poinformowali i wskazali im szkoły w których uczniowie rozpoczną naukę.

Dowożenie uczniów do szkół odbywać się będzie na tych samych zasadach (z tych samych przystanków i w tych samych godzinach)  jakie obowiązują naszych mieszkańców. 

Lekcje w poniedziałek 21.03.2022 r. rozpoczynają się od godziny 8:00.


REKRUTACJA 2022/2023

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie informuje, że nabór do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Gminy Siepraw w Zakliczynie, oddziału "0" w Szkole Podstawowej w Zakliczynie oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Zakliczynie będzie trwał w okresie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

Na końcu wniosku zamieszczone są oświadczenia, które należy wypełnić. Prosimy zwrócić również uwagę na dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku, m. in. zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie.

Do pobrania:

- wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego / oddziału "0"

- zgłoszenie do klasy I Szkoły Podstawowej w Zakliczynie


OGŁOSZENIE

W dniu 08.02.2022 r., 09.02.2022 r. i 10.02.2022 r.  (tj. wtorek, środa i czwartek) odbędą się zdalne zebrania klasowe- Google Meet ( przez konta uczniów) wg następującego harmonogramu:

08.02.2022 r. (wtorek):

Klasa  IV - godz. 19.00

 

09.02.2022 r. (środa):

Klasa II, III, VIII b -  godz. 17.30

Klasa VII a, VII b -  godz. 18.30

 

10.02.2022 r. (czwartek):

Klasa I, VI - godz. 17.30

Klasa VIII a-  godz. 18.30

Klasa  V - godz. 19.00


ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ/ PRZEDSZKOLI  OD DNIA 31 STYCZNIA 2022 R. DO 27 LUTEGO 2022 R.

Zgodnie z  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.01.2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  - od poniedziałku, tj. 31 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. obowiązują następujące zasady funkcjonowania szkół i przedszkoli:

- Uczniowie klas I–IV szkoły podstawowej oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych realizują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

- Natomiast uczniowie klas V–VIII szkoły podstawowej realizują naukę zdalnie.

 

Renata Nowak- Karcz

Dyrektor  ZPO  w Zakliczynie


„Wejdź pośród ludzi z sercem na dłoni. Ono jak tarcza będzie Cię chronić.szopka

Niech w każdym sercu w święta zagości, kropelka dobra, jak okruch miłości.”

 

Narodzi się dzisiaj Dawca Miłości

z dala od gwaru i publiczności.

Poza hałasem, w stajence, w ciszy.

Czy Twoje serce dziś go usłyszy?

W gwarze świątecznym, w ciągłym pośpiechu.

Czy znaleźć umiesz Boga w człowieku?

Zatrzymaj się dzisiaj, spójrz dookoła.

To Boże Dziecię dziś Ciebie woła,

Byś rzucił wszystko, bo ono czeka,

Ukryte w sercu drugiego człowieka.

Idź za miłością, miłość wystarcza,

Miłość wśród ludzi to Twoja tarcza.

Miłość zło każde pokonać może,

A tą miłością jest Dziecię Boże.

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia, spokoju, czasu spędzonego w rodzinnym gronie, odpoczynku, wiary, nadziei i miłości oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny. Życzymy także bezpiecznych i udanych ferii, a w Nowym Roku szczęścia i pomyślności!

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy ZPO w Zakliczynie


OGŁOSZENIE 

 

W dniu 22.11.2021 r. i 23.11.2021 r. (tj. poniedziałek i wtorek) odbędą się zebrania klasowe wg następującego harmonogramu:

 

22.11.2021 r. (poniedziałek):

Klasa VIII b - godz. 17.30 - sala nr 7

Klasa III - godz. 17.30 - sala nr 1

Klasa II  -  godz. 18.00 - sala nr 2

Klasa VI -  godz. 18.30 - sala nr 9

Klasa V - godz. 18.30 - sala nr 3

Klasa VIII a - godz. 19.00 - sala nr 5

 

23.11.2021 r. (wtorek):

Klasa VII a - godz. 17.30 - sala nr 10

Klasa VII b  - godz. 17.30 - sala nr 8

Klasa IV- godz. 17.30 - sala nr 4

Klasa I - godz. 18.00 - sala nr 2

 

Przypominam o obowiązku przestrzegania zasad reżimu sanitarnego na terenie szkoły ( dezynfekcja, dystans, maseczka).


KONKURS PLASTYCZNY ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Zrozumieć niepełnosprawność".
 
Celem konkursu jest kształtowanie tolerancji wobec niepełnosprawności, postawy twórczej dzieci i młodzieży oraz przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności takich, jak: integracja, tolerancja, równość.
Każdy autor może przygotować jedną pracę plastyczną na formacie A4 lub A3. Prace plastyczne powinne być wykonane dowolną techniką malarską lub rysunkową (olej, akryl, tempera, plakatówka, akwarela, pastel, techniki łączone, batik, tusze, pisaki, kredki).

Prace należy szczegółowo i czytelnie podpisać na odwrocie. Chętnym osobom zostaną rozdane deklaracje, które muszą zostać wypełnione przez rodziców.
Prace plastyczne zostaną wysłane do Zespołu Szkół Specjalnych w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie organizowany jest konkurs.
 
Termin oddawania prac: do 4 listopada 2021. Prace należy oddawać do Pani Agnieszki Rolki.

Zachęcamy wszystkich uczniów szkoły do udziału w konkursie!

 

niepelnosprawnosc

ZAKOŃCZENIE AKCJI CHARYTATYWNEJ KREDKOBRANIE

Drodzy Uczniowie oraz Rodzice!
 
Bardzo dziękujemy za udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Kredkobranie, która ma na celu pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających na obszarze Kresów dawnej Rzeczypospolitej.
 
Dary zebrane w ramach akcji, trafiły już do organizatorów, którzy przekażą je do szkół polskich oraz placówek, w których uczą się polskie dzieci na Białorusi, Ukrainie i Litwie.
 
Dziękujemy za okazane serce i włączenie się do akcji!
kredki
 

BEATYFIKACJA

Kardynale Stefanie Wyszyński, nasz Czcigodny Patronie

Wesprzyj zawsze tego, kto w rozpaczy tonie.

Pociesz zawsze tego, kto łzami zapłacze,

Naucz mówić „Kocham, szanuję, wybaczę”.

Pomóż, gdy zwątpimy, ogrzej serca żale,

Byśmy szli do przodu wolno lecz wytrwale.

Drogę wskaż każdemu, kto zbłądził w podróży,

Gdy bagaż trosk niesie wciąż na plecach duży.

Zostaw tam nadzieję, gdzie wciąż jej brakuje.

Pomóż, by „nie mogę” zmienić na „spróbuję”.

Młode pokolenie poprowadź duchowo,

Wciąż nam przypominaj każde Twoje słowo,

by ważne wartości wciąż w człowieku trwały,

aby z biegiem czasu – z serca nie znikały.

Prowadź krok za krokiem na szczyt aż do celu,

naucz do każdego mówić „przyjacielu”.

Przypomnij, że nie trzeba wrażliwości skrywać,

ale najpierw kochać, potem wychowywać

Chwyć mocno za rękę tego, kto zmartwiony,

Patronie nasz wielki i błogosławiony.


BEATYFIKACJA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO

12 września 2021 r./ niedziela/ o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

 
Zachęcamy do  łączności duchowej poprzez udział w transmisji. 
 
Wyjątkowy rok, wyjątkowy miesiąc i wyjątkowy dzień. Dzień beatyfikacji naszego Patrona, Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ta piękna uroczystość, na którą tak długo czekaliśmy przepełnia nas dumą i wzruszeniem. To dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie - iść śladami tego, dla którego zawsze najważniejszy był drugi człowiek. Iść śladami tego, który swoim życiem udowodnił, że nie trzeba się bać własnych myśli i przekonań. Iść śladami tego, który kierował się miłością, szanował każdego i mnożył dobro dzieląc się nim. To przecież najlepsza droga jaką można iść i po jakiej można prowadzić młode pokolenie. Na takiej drodze nikt nie może się zgubić. Na takiej drodze nikt nie może zwątpić i się poddać, bo nie idzie sam, bo idziemy wszyscy razem, bo mamy najpiękniejsze drogowskazy i niezawodnego Przewodnika.

„Tymczasem kto chce wejść na szczyt, musi zaczynać od dołu, a potem iść krok za krokiem, nie przyspieszając go…”

Za Kardynałem Stefanem Wyszyńskim dzieci, rodzice, młodzież, nauczyciele – cały nasz Zespół ramię w ramię, krok za krokiem - idziemy na szczyt. Idziemy wspólnie, jak równy z równym, jak brat z bratem, jak człowiek z człowiekiem, szanując siebie nawzajem, bo tego nauczył nas nasz Patron. Nasza droga nie jest prosta, ale historia Kardynała Wyszyńskiego, Jego postawa oraz zasady którymi się w życiu kierował- to wszystko pomaga nam przezwyciężyć strach, pokonać własny lęk, podnieść się po upadku, i uwierzyć przede wszystkim w to, że warto iść dalej. Warto iść, warto wierzyć w siebie, warto miłować i dzielić się dobrem, bo to jedyne wartości, jakie wzbogacają nas tu, na ziemi. To jedyne bogactwo, które możemy stąd zabrać. Idziemy więc ciągle naprzód, powoli, krok za krokiem pamiętając, że „każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”.

                                                                                                                               Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie

prymas

SZCZEPIENIE UCZNIÓW W IEKU 12-18 LAT

 

plakat1 szczepienie

 

 

plakat szczepienie

Deklaracja

Kwestionariusz


ZEBRANIA RODZICIELSKIE

W dniu 09.09.2021 r. oraz 15.09.2021 r. (tj. czwartek oraz środa) odbędą się zebrania klasowe wg następującego harmonogramu:

 

09.09.2021 r. (czwartek)- klasy V- VIII:

Klasa VI   -  godz. 17.00 - sala nr 9

Klasa VII b - godz. 17.00 - sala nr 8

Klasa VIII a  - godz. 17.00 - sala nr 5

Klasa VIII b  -  godz. 17.00 - sala nr 7

Klasa VII a  - godz.17.45 - sala nr 10

Klasa V   -   godz. 18.30 - sala nr 3

 

15.09.2021 r. (środa)- klasy I- IV:

Klasa III  - godz. 17.00 - sala nr 1

Klasa IV - godz. 17.00 - sala nr 4

Klasa II  -  godz. 17.45 - sala nr 2

Klasa I  -   godz. 18.30 - sala nr 2


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY OD 01.09.2021

Regulamin


KLIKA SŁÓW DLA UCZNIA

Zanim wejdziesz do szkoły, zanim dzwonek usłyszysz,

Zapakuj swój szkolny plecak, aby Ci towarzyszył.

Włóż do niego cierpliwość, aby się nie poddawać.

Włóż także wiele siły, aby innym pomagać.

Schowaj do niego dobro, uśmiech też schowaj szczery,

Zapakuj także kulturę oraz dobre maniery.

Włóż też mnóstwo wdzięczności, abyś potrafił docenić

Oraz wiele odwagi, by to co niedobre – zmienić.

Pamiętaj o życzliwości, byś do plecaka ją włożył.

Jeśli będziesz ją dzielił, będziesz ją także mnożył.

Weź także już to ostatnie letnie słońca westchnienie,

Weź garstkę swoich marzeń i wakacyjne wspomnienie.

Podnieś oczy wysoko, podnieś też swoją głowę,

I nie mów „Ja nie dam rady!” powiedz – „Potrafię! Mogę!

Do nas, do szkoły codziennie przychodź z takim plecakiem.

Z naszą pomocą przejdziesz edukacyjnym szlakiem,

Gdzie wiedza i doświadczenie ze sobą mocno się splata.

Zdobyć możesz tu wszystko! Jesteś przyszłością świata!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie.

grafika rozpoczecie


HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Godzina 8.15 - Msza Święta w Kościele

Godzina 9.20 – Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 na sali gimnastycznej dla klas I – VIII

Dzieci z oddziałów przedszkolnych udają się po mszy św. bezpośrednio do sal na spotkanie z wychowawcą.

Godzina 9.45 – spotkanie uczniów klas I- VIII z wychowawcami w salach wg harmonogramu:

SZKOŁA:

Klasa I - wychowawca Bożena Krawczyk - sala gimnastyczna

Klasa II - wychowawca Edyta Muniak - sala nr 2

Klasa III - wychowawca Katarzyna Kurczab - sala nr 1

Klasa II - wychowawca Edyta Muniak - sala nr 2

Klasa IV - wychowawca Małgorzata Leśniak - sala nr 4

Klasa V - wychowawca Przemysław Włodarczyk - sala nr 3

Klasa VI - wychowawca Izabela Magiera - sala nr 9

Klasa VII a - wychowawca Joanna Ralska-Lenart - sala nr 10

Klasa VII b - wychowawca Małgorzata Matlak - sala nr 8

Klasa VIII a - wychowawca Anna Ślósarz - sala nr 5

Klasa VIII b - wychowawca Bożena Głąb - sala nr 7

Obowiązuje strój galowy tj. dziewczynki – biała bluzka i granatowa/czarna spódnica, chłopcy – biała koszula, granatowe/czarne spodnie.

Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie.

Rodzice towarzyszący dzieciom z klas I - III proszeni są o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego i zasady jedno dziecko/ jeden rodzic.


Aktualności rok szkolny 2020 / 2021

 

 


KATECHIZMY I ĆWICZENIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Poniżej przedstawiamy wykaz podręczników i ćwiczeń do Religii, które należy zakupić dzieciom we własnym zakresie na r. sz. 2021/2022.

KLASA I - Bóg jest naszym Ojcem podręcznik z ćwiczeniami,  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,  wyd. św. Stanisława BM

KLASA II - Jezus jest naszym Zbawicielem podręcznik z ćwiczeniami,   ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,  wyd. św. Stanisława BM

KLASA III - Przyjmujemy Pana Jezusa podręcznik, osobno ćwiczenia (tytuł ten sam),  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,  wyd. św. Stanisława BM

KLASA IV - Słuchamy Pana Boga podręcznik, osobno ćwiczenia (tytuł ten sam),  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,  wyd. św. Stanisława BM

KLASA V - Jezus dla człowieka podręcznik, osobno ćwiczenia (tytuł ten sam),  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,  wyd. św. Stanisława BM

KLASA VI - Kościół dla człowieka podręcznik, osobno ćwiczenia (tytuł ten sam),  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,  wyd. św. Stanisława BM

KLASA VII - Spotykamy się z żywym Słowem podręcznik,  ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka,  wyd. św. Stanisława BM

KLASA VIII - Żyjemy w miłości Boga podręcznik,  ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka,  wyd. św. Stanisława BM


ZAJĘCIA ADAPTACYJNE W PRZEDSZKOLU

Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się 26 i 27 sierpnia (czwartek i piątek) w godzinach 10:00 – 11:00.

Bardzo prosimy o zachowanie zasad reżimu sanitarnego (1 dziecko z jednym opiekunem, maseczka dla opiekuna dziecka, dezynfekcja rąk przy wejściu do przedszkola). Prosimy także o zabranie do przedszkola obuwia zamiennego.

zajecia adaptacyjne


DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU

W LIPCU 2021 R .dyżur wakacyjny będzie pełnić Przedszkole w Zakliczynie. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie deklaracji, która jest dostępna poniżej.

Zapisy będą przyjmowane od 01 czerwca 2021 r. do 04 czerwca 2021 r.

Informujemy, że dyżur w przedszkolu będzie trwał od 01.07.2021 do 30.07.2021 i zostanie uruchomiony wówczas, gdy będzie zapisanych co najmniej 10 dzieci.

Dzienny czas pracy przedszkola zostanie ustalony w oparciu o deklaracje rodziców.

deklaracja

W SIERPNIU 2021 R .dyżur wakacyjny będzie pełnić Przedszkole w Czechówce – zapisy do 31.05.2021 r. (informacji udziela SP Czechówka)


LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA R. SZ. 2021/2022

lista


HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY w dniach od 17.05.2021 r. do dnia 28.05.2021 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram hybrydowej pracy szkoły kl. IV-VIII, informację o pracy świetlicy oraz rozkład jazdy busa szkolnego:

hamonogram


ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY/ PRZEDSZKOLA w dniach od 04.05.2021 r. do dnia 16.05.2021 r.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021  r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, iż:
1. Uczniowie klas I-III od  4 maja 2021 r. wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
2. Uczniowie klas IV- VIII kontynuują naukę zdalną wg dotychczasowych zasad.
3. Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole pozostaje bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Zgodnie z podanym przez MEiN harmonogramem powrotu uczniów do szkół :

1) od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. uczniowie klas IV- VIII będą realizować zajęcia w systemie hybrydowym ( 50 %/ 50 %).

2) od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie uczą się stacjonarnie.

Renata Nowak Karcz

dyrektor


WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

dzien ziemi


OGŁOSZENIE

W dniu 27.04.2021 r., 28.04.2021 r. i 29.04.2021 r.  (tj. wtorek, środa i czwartek) odbędą się zdalne zebrania klasowe- Google Meet ( przez konta uczniów) wg następującego harmonogramu:

 27.04.2021 r. (wtorek):

Klasa  II - godz. 17.30

Klasa V, VI b - godz. 18.30

28.04.2021 r. (środa):

Klasa VII a, III a -  godz. 17.30

Klasa VII b - godz. 18.30

Klasa VI a - godz. 19.30

29.04.2021 r. (czwartek):

Klasa III b, VIII - godz. 17.30

Klasa I -  godz. 18.30

Klasa  IV - godz. 19.30


ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY/ PRZEDSZKOLA w dniach od 26.04.2021 r. do dnia 02.05.2021 r.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021  r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, iż:
1. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę w systemie tzw. hybrydowym od dnia 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r.
2. Uczniowie klas IV- VIII kontynuują naukę zdalną wg dotychczasowych zasad.
3. Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole pozostaje bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Renata Nowak Karcz

dyrektor

WYNIKI REKRUTACJI

Dyrekcja ZPO w Zakliczynie przedstawia wyniki rekrutacji do Przedszkola oraz do I klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022:

- wyniki przedszkole

- wyniki szkoła

- oświadczenie woli

W dniach od 23.04.2021 r. do 07.05.2021 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia wg wzoru zamieszczonego w linku.


Przedłużenie nauki zdalnej

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję o przedłużeniu nauki zdalnej w szkole i przedszkolu do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Renata Nowak-Karcz


Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Dyrekcja ZPO w Zakliczynie informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr 301/21 Wójta Gminy Siepraw z dnia 25 stycznia 2021 r. wyniki rekrutacji tj. lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 23.04.2021 r.


Święta Wielkanocne

Gdy słychać śpiew ptaków pośród głuchej ciszy.zmartwychwstanie

To znak, który każdy na ziemi usłyszy,

Zmartwychwstał, zwyciężył, wybaczył ludzkości.

Chrystus, Zbawiciel i dawca miłości.

On dzisiaj ociera ślady cierpienia,

On udowodnił, że wszystko się zmienia.

Wlał w serce nadziei potoki gorące,

Że po każdej burzy zawsze wschodzi słońce,

Że życiową drogę choć przejść trzeba z krzyżem,

To z każdym krokiem zbawienie jest bliżej.

A gdy się upada pod ciężarem złości,

Wstać trzeba z siłą wielkiej miłości,

Która życie zmieni, choćby było szare

Budząc w naszym sercu pokorę i wiarę.

Zmartwychwstał, zwyciężył, Zbawiciel prawdziwy,

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy…

Niech błogosławi nam wszystkim z nieba.

Bo tego najbardziej dziś światu potrzeba!

Życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Wielkanocnych.

Wszechogarniającej miłości, nieustającego dobra i wsparcia w drugim człowieku.

Dyrektor, V-ce Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy ZPO w Zakliczynie.


ZDALNE NAUCZANIE W KL. I- VIII

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, iż:


1. Uczniowie klas 1-3 przechodzą na naukę zdalną od dnia 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. według wcześniejszych zasad.
2. Uczniowie klas IV- VIII w dniach od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. kontynuują naukę zdalną wg dotychczasowych zasad.
3. Nauka dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole pozostaje bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

R. Nowak- Karcz
dyrektor


Wyniki konkursu

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu na MOTYLA z okazji Dnia Motyla :)
Dziękujemy za wszystkie piękne prace i gratulujemy zwycięzcom.motyl

Przedszkole
MIEJSCE I Klaudia grupa "Kotki"
MIEJSCE II Bruno grupa "Kotki"
MIEJSCE III Piotr oddział "0"

Klasy I-III
MIEJSCE I Paweł klasa 2
MIEJSCE II Michał klasa 1
MIEJSCE III Karolina klasa 3

Klasy IV-VI
MIEJSCE I Hanna klasa 6b
MIEJSCE II Wiktoria klasa 6a
MIEJSCE III Michał klasa 6a

Nagrody do odbioru w sekretariacie szkoły.


Organizacja pracy szkoły / przedszkola od 15.03.2021 r.

Dyrekcja ZPO w Zakliczynie informuje, że od 15.03.2021 r. do 28.03.2021 r. funkcjonowanie szkoły i przedszkola będzie się odbywało na dotychczasowych warunkach tj.

- przedszkole i kl. I-III - zajęcia stacjonarne

- kl. IV-VIII - nauczanie zdalne


Wyniki konkursu

Dziękujemy bardzo za udział w konkursie związnym ze Światowym Dniem Modlitwy. Poniżej publikujemy listę zwycięzców.modlitwa

klasy 1-3

miejsce 1: Magdalena Lach klasa 1

miejsce 2: Martyna Skoczylas klasa 1

miejsce 3: Julia Murzyn klasa 3

wyróżnienie: Maksymilian Kasperek, Natalia Sala

Klasy 4-6

miejsce 1: Julia Kasperek klasa 5

miejsce 2: Zofia Szarek klasa 5

miejsce 3: Szymon Płachta klasa 6

wyróżnienie: Piotr Płachta

klasy 7-8

miejsce 1: Julia Sala klasa 7

miejsce 2: Szymon Skoczylas klasa 7

Gratulujemy.


 Praca

Dyrekcja ZPO w Zakliczynie zatrudni mężczyznę na stanowisko pracownika gospodarczego w wymiarze 0,5 etatu. CV prosimy składać do sekretariatu szkoły.


Organizacja pracy szkoły / przedszkola od 01.03.2021 r.

Dyrekcja ZPO w Zakliczynie informuje, że od 01.03.2021 r. do 14.03.2021 r. funkcjonowanie szkoły i przedszkola będzie się odbywało na dotychczasowych warunkach tj.

- przedszkole i kl. I-III - zajęcia stacjonarne

- kl. IV-VIII - nauczanie zdalne


REKRUTACJA 2021/2022

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie informuje, że nabór do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Gminy Siepraw w Zakliczynie, oddziału "0" w Szkole Podstawowej w Zakliczynie oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Zakliczynie będzie trwał w okresie od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

Do pobrania:

- wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego / oddziału "0"


Organizacja pracy szkoły / przedszkola od 15.02.2021 r.

Dyrekcja ZPO w Zakliczynie informuje, że od 15.02.2021 r. do 28.02.2021 r. funkcjonowanie szkoły i przedszkola będzie się odbywało na dotychczasowych warunkach tj.

- przedszkole i kl. I-III - zajęcia stacjonarne

- kl. IV-VIII - nauczanie zdalne


Zebrania klasowe

W dniu 02.02.2021 r., 03.02.2021 r. i 04.02.2021 r.  (tj. wtorek, środa i czwartek) odbędą się zdalne zebrania klasowe- Google Meet ( przez konta uczniów) wg następującego harmonogramu:

 

02.02.2021 r. (wtorek):

Klasa  II - godz. 17.30

Klasa VII a - godz. 18.00

 

03.02.2021 r. (środa):

Klasa VIII, VI b -  godz. 18.00

Klasa VI a - godz. 18.30

 

04.02.2021 r. (czwartek):

Klasa V - godz. 17.30

Klasa III b, III a, I -  godz. 18.00

Klasa VII b - godz. 18.30

Klasa  IV - godz. 19.00


Organizacja pracy szkoły / przedszkola od 01.02.2021 r.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28.01.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - od poniedziałku, tj. 1 lutego 2021 r. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i przedszkoli.
Uczniowie klas I–III szkoły podstawowej oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Natomiast uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej do 14 lutego 2021 r. będą nadal uczyć się zdalnie.

Renata Nowak- Karcz
Dyrektor ZPO w Zakliczynie


Dzień Babci i Dziadka

Kochane Babcie, Kochani Dziadkowie – od wnuków i wnuczek słów kilka…babcia

            Pragniemy złożyć Wam dzisiaj serdeczne życzenia. Życzymy zdrowia, ponieważ to najważniejszy i bezcenny dar. Życzymy spełnienia marzeń, bo na ich spełnianie zawsze jest dobry moment. Życzymy także społecznej wyrozumiałości, życzliwości i szacunku, ponieważ dzisiejszy świat często o tym zapomina, a są to wartości, na które zasłużyliście, i o których my – młode pokolenie – zawsze i wszędzie będziemy przypominać.

            Dziękujemy Wam za opiekę, troskę, którą nas otaczacie. Dziękujemy za wszystkie opowiadania, które są dla nas podróżą w czasie. Dziękujemy za Waszą obecność, ponieważ świadomość tego, że nie jesteśmy sami buduje nasze poczucie bezpieczeństwa. Ktoś kiedyś powiedział, że Pan Bóg nie mógł być wszędzie, więc stworzył Babcię i Dziadka – my w pełni się z tym zgadzamy. Dziękujemy za to, że dzielicie się z nami swoim doświadczeniem, to dla nas najbardziej wartościowe lekcje.

Być może na co dzień nie wyrażamy wdzięczności za Wasz trud i wsparcie wkładane w proces wychowania – nas, młodych, często zbuntowanych ludzi – ale jesteśmy wdzięczni. Wdzięczni za wszystko, a także dumni z tego, że jesteście z nami i dla nas. Pewnie nie każdy będzie miał okazję przytulić dziś swoje wnuki, wnuczki – czas, który ogranicza wyrażanie naszych uczuć i więzi, jakie łączą nas wszystkich jest trudny, ale uczy nas, by każdego dnia troskę o drugiego człowieka stawiać ponad swoje pragnienia.

Dlatego dzisiaj troszcząc się o Was ślemy życzenia drogą internetową. Tej troski nauczyliście nas sami, będąc dla nas autorytetem i przykładem godnym naśladowania.

Kochana Babciu, Kochany Dziadku - Dziękujemy!

Dyrektor, V-ce Dyrektor, całe Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy ZPO w Zakliczynie także życzą wszystkim Babciom oraz Dziadkom zdrowia, życzliwości, zadowolenia i dumy z wnuków. Z wyrazami szacunku dziękujemy także za ogromne wsparcie w wychowaniu i kształtowaniu młodych osobowości.


Komunikat

 

18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III rozpoczynają naukę w trybie stacjonarnym.

Modyfikacji uległ podział godzin dla klas I-III. Bardzo prosimy o zapoznanie się ze zmianami w planie oraz z Regulaminem funkcjonowania szkoły od 18. 01.2021 r. - zamieszczonymi poniżej:

Podział godzin obowiązujący od 18.01.2021 r.

Regulamin funkcjonowania szkoły obowiązujący od 18.01.2021 r.


Bardzo prosimy o stosowanie się do wszystkich wytycznych.


Uczniowie klasy I i II będą korzystać z wejścia nr 1.
Uczniowie klas III a i III b - wchodzą wejściem 2 - szatnia na nowej części.


Prosimy o zaopatrzenie dzieci w maseczki/przyłbice, gdyż we wszystkich przestrzeniach wspólnych obowiązuje zakrywanie ust i nosa !

Uczniowie klas IV-VIII – nadal pozostają w nauczaniu zdalnym do 31.01.2021 r. (lekcje wg planu zajęć – bez zmian).


Udział w konkursach przedmiotowych i konsultacjach dla klasy VIII będą odbywać się stacjonarnie, o czym będziemy informować uczniów na bieżąco.


AUTOBUS będzie kursował wg planu:

RANO – codziennie- godz. 7.25

POWROTY:
Poniedziałek - godz. 12.40
Wtorek - godz. 12.40
Środa - godz. 12.40
Czwartek - godz. 13.30
Piątek - godz. 12.40


ŚWIETLICA:
Poniedziałek – godz. 11.25 – 15.30
Wtorek - godz. 11.25 – 15.30
Środa - godz. 11.25 – 15.30
Czwartek - godz. 11.25 – 15.30
Piątek - godz. 11.25 – 15.30


Terminy zajęć z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznych zostaną ustalone w poniedziałek.

Joanna Ralska-Lenart - wicedyrektor


 

Święta Bożego Narodzenia

Życzenia Dyrektora ZPO w Zakliczynie:

https://1drv.ms/v/s!ApIGZGM63YTygVJ7UazThdY2ijeu?e=PCs0Ot

 

„…bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło, a razem z Nim Maleńka przyszła Miłość”.szopka

Ta noc, jak co roku będzie święta.

Ta noc, jak co roku będzie cicha.

Narodzi się Dziecię Boże,

Tam, gdzie stajenka licha.

Smutnych - przytuli,

Zmartwionych- pocieszy,

Wybaczy temu, który zgrzeszył.

Zasieje dobro, wiarę obudzi

Pobłogosławi też wszystkich ludzi.

Choćby się w świecie wszystko zmieniło

i tak do nas przyjdzie ta Maleńka Miłość,

która cichutko będzie spała w żłobie,

lecz obudzi dobro i we mnie i w Tobie.

 

Życzymy zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz bezpiecznych i udanych ferii, a w Nowym Roku szczęścia i pomyślności!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy ZPO w Zakliczynie


 

Kontunuacja zdalnego nauczania i ferie zimowe

W związku z ogłoszonym Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, iż nauka zdalna dla kl. I- VIII zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 r., która odbywać się będzie według dotychczasowych zasad.
Natomiast ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza, w roku szkolnym 2020/ 2021, ferie zimowe na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.

Renata Nowak-Karcz


Zebrania klasowe

W dniu 24.11.2020 r., 25.11.2020 r. i 26.11.2020 r. (tj. wtorek, środa i czwartek) odbędą się zdalne zebrania klasowe rodziców - Google Meet (przez konta uczniów) wg następującego harmonogramu:

24.11.2020 r. (wtorek):

Klasa II - godz. 17.30

Klasa VIII, VI b - godz. 18.00

Klasa III a - godz.18.30

25.11.2020 r. (środa):

Klasa I, VII b - godz. 17.30

Klasa III b- godz. 18.00

Klasa VI a - godz. 18.30

26.11.2020 r. (czwartek):

Klasa V, VII a - godz. 17.30

Klasa IV - godz. 18.00


 
Informuję, że w dniach od 23.11.2020 r. do 27.11.2020 r. kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jest pod numerem telefonu 12 373-64-14.


11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości

Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w grze edukacyjnej "Godność, wolność i niepodległość".


     Nikt z nas nie rozumie słowa „niepodległość” tak mocno, jak Ci, którzy o nią walczyli. Nikt z nas nie rozumie słowa „wolność” tak mocno, jak Ci, którzy byli gotowi oddać za nią życie. Współczesny człowiek walczy o wolność i buntuje się, kiedy zostaje ograniczony zasadami i prawem, a przecież to właśnie dzięki zasadom i przepisom prawa człowiek może być wolny i bezpieczny.11 11

     Ilu z nas wspomina czasy, kiedy Polak nie mógł mówić w swoim ojczystym języku? Ilu z nas powraca w przeszłość i myśli o tym świecie, w którym nie ma Polski? Ilu z nas jest w stanie wyobrazić sobie mapę świata, na której nie widnieją granice naszego kraju? Wtedy byliśmy zniewoleni. Wtedy podlegaliśmy innym, a wolność była tylko odległym marzeniem ludzi, którzy Polskę nosili w swoich sercach i którzy codziennie o tę Polskę płakali.

     Ponad 120 lat Polacy musieli mierzyć się z tęsknotą za własnym krajem. Nikt z nas, współcześnie nie potrafi sobie wyobrazić tego szczęścia, które towarzyszyło Polakom w dniu 11 listopada 1918 roku. To dzień, kiedy świadomość odzyskania przez Polskę niepodległości dotarła do tych, którzy nigdy nie wątpili, że Polska powróci. To dzień, w którym dało się znowu usłyszeć brzmienie polskiego języka. To dzień, w którym dało się widzieć polskie łzy. Łzy szczęścia, bo zniknął strach, a łańcuch trzymający Polskę w niewoli został zerwany.

     Nasz zniewolony naród odzyskał niepodległość dzięki zjednoczeniu ludzi, dzięki wspólnemu działaniu, dzięki szanowaniu siebie i swojego kraju. Polska odzyskała wolność dzięki tym, którzy kierowali się miłością do ojczyzny i do drugiego człowieka. Polska powróciła dzięki tym, którzy nie stracili wiary. To wiara przez ten trudny czas niewoli dawała Polakom nadzieję i siłę, że wolność powróci. Polska odzyskała niepodległość, bo pozwoliła się prowadzić drogą Boga pod ochroną Matki Bożej.

Zastanówmy się czy my- obywatele Polski możemy coś zrobić dla naszej ojczyzny dziś, kiedy jest wolna?

Kierując się miłością do Polski i szacunkiem do tych, którzy oddali życie za ojczyznę uczcijmy chwilą ciszy pamięć i odwagę tych, którzy zginęli walcząc o naszą przyszłość. Pamiętajmy, jak ważna jest wiara, szac.unek i miłość do kraju i drugiego człowieka. Nauczmy się szanować swoje poglądy, odmienne zdanie i nie atakujmy siebie nawzajem. Nie odbierajmy sobie .wolności słowa. Nie musimy myśleć tak samo, aby się szanować. Gdyby różnice poglądów wygrały 120 lat temu, gdyby różnice poglądów podzieliły wtedy polskie serca – być może kraj, w którym żyjemy dzisiaj, nie byłby Polską. Pamiętajmy, wspominając historię naszego kraju, że tylko zjednoczeni mamy w sobie siłę, a kierując się słowami religijnej pieśni przed ołtarze  Boga zanieśmy błaganie:

„Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.”

Ewa Jania


11


Zdalne nauczanie dla kl. I-VIII

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, iż:
1. Uczniowie klas 1-3 przechodzą na naukę zdalną od dnia 9 listopada 2020 r. – stosowne regulacje zostały przesłane Rodzicom przez dziennik elektroniczny.
2. Uczniowie klas IV- VIII w dniach od 9 do 29 listopada 2020 r. kontynuują naukę zdalną wg dotychczasowych zasad.
3. Nauka dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole pozostaje bez zmian.


Dla potrzeb zdalnego nauczania także w kl. I- III została uruchomiona platforma G-Suite i na niej nauczyciele oraz uczniowie będą pracować od poniedziałku 09.11.2020 r. Indywidualne loginy i hasła uczniów zostały rozesłane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.

Renata Nowak-Karcz


Zdalne nauczanie dla klas IV-VIII

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. informuję o przejściu na tryb zdalnego nauczania w klasach IV- VIII Szkoły Podstawowej w Zakliczynie od dnia 24.10.2020 r. do dnia 8.11.2020 r.

Przedszkole i kl. I- III będą funkcjonowały bez zmian.

Dla potrzeb zdalnego nauczania została uruchomiona platforma G-Suite i na niej nauczyciele oraz uczniowie będą pracować od poniedziałku 26.10.2020 r. Indywidualne loginy i hasła uczniów zostały rozesłane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła. Proszę zwrócić uwagę, że loginy nie zawierają polskich znaków.


Dzień Edukacji Narodowej

Jest czas pracy, jest i czas świętowania, a przy tym czas refleksji, czas wyrażenia wobec wszystkich słów uznania i podziękowania.den

Kochani uczniowie, za ten wysiłek, pracę, zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków jesteśmy wdzięczni Wam, ale także Waszym Rodzicom.

Szkoła jest najważniejszym zadaniem jakie stoi przed Wami.

Życzę Wam, byście zawsze spotykali w niej przyjazny klimat, zrozumienie i życzliwość.

 

Drogim Rodzicom życzę, by zachowanie dzieci, zdobyta przez nich wiedza i umiejętności wyzwalały radość, dumę.

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy szkoły i przedszkola dziękuję za wszystko. Jednocześnie proszę przyjąć słowa uznania za poświęcenie i zaangażowanie. Niech Wasza praca przyczynia się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu, aby trudowi wkładanemu w pracę towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek uczniów.  

Nauczycielom i Wychowawcom życzę wielu sukcesów w nauczaniu i wychowywaniu dzieci, aby mądrość, uczciwość i odpowiedzialność były ich dewizą życiową. Życzę także satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości w codziennych działaniach dydaktycznych.

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie


Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zachęcamy do zapoznania się z listem skierowanym do rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w programie Mleko i Owoce w szkole.

List


Ubezpieczenie od NNW w r. sz. 2020/2021

Od 01.10.2020 r. do 30.09.2020 r. decyzją Rady Rodziców w ZPO w Zakliczynie będzie obowiązywało ubezpieczenie od NNW zaoferowane przez firmę InterRisk. Dzieci ubezpieczone będą na sumę ubezpieczenia 20.000 zł. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Poniżej przedstawiamy Państwu Ogólne Warunki Ubezpieczenia, druk zgłoszenia szkody oraz oświadczenie o zapoznaniu się z OWU.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Druk zgłoszenia szkody

Oświadczenie


Odpłatność za Przedszkole i płatne obiady

Kwotę należną do zapłaty podaje telefonicznie Pani Jadwiga Matoga - intendentka pod numerem telefonu 12 274-65-17 wew. 15:

w poniedziałek, środę i piątek w godz. od 7.00 do 11.00

we wtorek, czwartek w godz. od 11.00 do 15.00.

 

Wpłat należy dokonać na następujący nr konta:

Odbiorca: Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie   ul. Podgórska 123   32-406 Zakliczyn

Nr konta: 47 8591 0007 0240 0000 0231 0001


Zmiana zasad w czerwonej strefie

Szanowni Rodzice,

W związku z objęciem naszego powiatu strefą czerwoną i co za tym idzie wprowadzonymi obostrzeniami, od dnia 6 października 2020 r. do odwołania w naszej szkole i przedszkolu obowiązują następujące zasady:

- bezwzględnie do budynku szkolnego/ przedszkolnego wchodzą tylko dzieci, uczniowie i pracownicy;

- dzieci przedszkolne rano odbierane są przy wejściu do budynku przez pracowników przedszkola i w ten sam sposób po południu przekazywane rodzicom,

- bezwzględne noszenie maseczek we wspólnej przestrzeni (korytarze, szatnie) i dezynfekcja rąk.

Aby odebrać dziecko ze świetlicy, należy zadzwonić pod numer telefonu 12 2746517 i wybrać nr wew. 17 lub 14.

Przy ładnej pogodzie należy sprawdzić, czy dzieci nie są na placu zabaw.

 

Dyrekcja ZPO w Zakliczynie


Zebrania klasowe

W dniu 09.09.2020 r. i 10.09.2020 r. (tj. środa i czwartek) odbędą się zebrania klasowe wg następującego harmonogramu:

 09.09.2020 r. (środa):

Klasa VII b - godz. 17.45 - sala nr 7

Klasa VI b - godz. 17.45 - sala nr 8

Klasa VII a - godz. 17.45 - sala nr 5

Klasa VI a - godz. 18.30 - sala nr 10

Klasa III b - godz.18.30 - sala nr 2

Klasa VIII - godz. 19.00 - sala nr 4

10.09.2020 r. (czwartek):

Klasa III a - godz. 17.00 - sala nr 2

Klasa II - godz. 17.00 - sala nr 1

Klasa V - godz. 17.45 - sala nr 9

Klasa I - godz. 18.30 - sala nr 2

Klasa IV - godz. 19.00 - sala nr 3


 Wytyczne dla rodziców i uczniów obowiązujące w szkole od 01.09.2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi obowiązującymi w naszej szkole od 1.09. 2020 r. Każdy uczeń otrzyma je jutro do uzupełnienia i podpisania przez Państwa. Podpisane karty uczniowie powinni przynieść 2.09. i oddać do wychowawcy.

Wytyczne


Świetlica w roku szkolnym 2020/2021

Poniżej zamieszczamy kartę zgłoszenia na świetlicę. Przypominamy, że z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie wyłącznie obojga rodziców pracujących.

Karta zgłoszenia na świetlicę


Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem (link) oraz zasadami rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w ZPO w Zakliczynie.

Harmonogram

 

Ostatnie promienie słońca, ostatnie lata westchnienie.1

Po wakacjach zostało już tylko ciepłe wspomnienie.

Czas powrócić do szkoły – odważnym i pewnym krokiem

Aby się pięknie przywitać z nowym i szkolnym rokiem.

Spotkamy się w swoich klasach, w ławkach swych usiądziemy

Zdobywać nowe szczyty edukacyjne będziemy.

Z nową energią i siłą z plecakiem ciekawości

będziemy nadal rozwijać swoje skrzydła zdolności.

Za chwilę wszyscy uczniowie znów pierwszy dzwonek usłyszą,

Niech w nowym szkolnym roku ambicje Wam towarzyszą,

Trudności – jeśli być muszą – niech ich będzie niewiele,

Realizujcie z sukcesem wszystkie obrane cele.

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie


Dziękujemy całym sercem:damian

za prowadzenie nas jedną z najlepszych dróg, za pokazanie nam tej drogi i nieustanne przypominanie, w którym kierunku i dokąd idziemy.

za zjednoczenie ludzi: wszystkich, a szczególnie młodych, dla których ksiądz zawsze będzie nie tylko Nauczycielem, ale także Przyjacielem.

za każde słowo, które przypominało nam o wartościach najważniejszych w życiu.

za przykład, który mogliśmy czerpać od Księdza przez te wszystkie lata.

Życzymy:

satysfakcji z pełnionej posługi, spokoju ducha i siły, aby nowe miejsce przyniosło nowe możliwości.

Niech Bóg Księdzu błogosławi, a Matka Boża niech ma Księdza w swojej opiece.

Szczęść Boże!

Kilka słów od każdego z nas – niech huczą w głowie każdego dnia!

Być może musiało tak być – w dobre zamiary Boga - wierzę,

Lecz z zakliczyńskiego serca – nikt nam Księdza nie zabierze!

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska ZPO w Zakliczynie


Wykaz podręczników i ćwiczeń do religii, które należy kupić na r. sz. 2020 / 2021:

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

I

„Bóg jest naszym Ojcem” podręcznik + ćwiczenia

T. Panuś, A. Kielan, A. Berski

wyd. św. Stanisława BM

II

„Kochamy Pana Jezusa” podręcznik + ćwiczenia

T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

wyd. św. Stanisława BM

III

„Przyjmujemy Pana Jezusa” podręcznik + ćwiczenia

T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

wyd. św. Stanisława BM

IV

„Słuchamy Pana Boga” podręcznik + ćwiczenia

T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

wyd. św. Stanisława BM

V

„Jezus dla człowieka” podręcznik + ćwiczenia

T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

wyd. św. Stanisława BM

VI

„W kościele umacniamy wiarę” podręcznik + ćwiczenia

T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

wyd. św. Stanisława BM

VII

„Spotykamy się z żywym Słowem” podręcznik

T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka

wyd. św. Stanisława BM

VIII

„Żyjemy w miłości Boga” podręcznik

T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka

wyd. św. Stanisława BM


 

Zebranie rodziców uczniów klasy I

Zebranie z rodzicami dzieci klasy pierwszej odbędzie się 31.08.2020 o godzinie 16.30 w ZPO Zakliczyn, w sali nr 2.

Prosimy o zachowanie zasad reżimu sanitarnego (obowiązkowo maseczka oraz dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły).

 
Wyprawka do kl. I

1. Tornister, plecak (najlepiej sztywny lub z usztywnianą wkładką), a w nim: piórnik wyposażony w następujące przedmioty: linijka 20cm, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, gumka, temperówka zamykana, kredki - najlepiej grube, ołówki 2 szt, klej w sztyfcie, pióro niebieskie z gumką; zeszyty: 16 kartkowy w kolorową linię, 16 kartkowy w kratkę, zeszyt do korespondencji 16 kartkowy w kratkę – wszystkie zeszyty oprawione i podpisane na okładce imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą.

2. W szatni: obuwie zmienne – najlepiej z antypoślizgową, białą podeszwą, zapinane na rzepy lub sznurowane(jeżeli dziecko potrafi je zawiązać), w podpisanym worku; strój na W-F: biała koszulka - krótki rękaw, czarne lub granatowe spodenki, w podpisanym worku.

3. W klasie: dwie teczki z gumką; blok rysunkowy – biały i kolorowy A4; blok techniczny – biały i kolorowy A4; plastelina – duża; farby plakatowe (8-12 kolorów); pojemnik na wodę; 2-3 pędzle o różnej grubości; kredki pastelowe; liczydło.

4. Strój galowy: dziewczynka - biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka, białe rajstopy; chłopiec – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.

BARDZO PROSZĘ, ABY WSZYSTKIE PRZYBORY I MATERIAŁY ZOSTAŁY PODPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA.      

Edyta Muniak


Bezpieczny powrót do szkoły

grafika 1         grafika 2

 

Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie
32-406 Zakliczyn, ul. Podgórska 123
tel. +48 12 274-65-17, fax +48 12 274-65-24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www: https://zpozakliczyn.pl

gokis siepraw logo kuratoriumbip logo